جستجو
فیلترها
بستن

کلکسیون گلف

 

تمرکز بروی اصول بنیادین کار، واژه های برای ورزشکاری است!

همانطور که هدف در بازی گلف، درست کردن اوضاع است، این برای تجهیزات Golfsport نیز کاربرد دارد. مجموعه BMW Golfsport این انتظارات را با طراحی های نوین و مواد

انتخاب شده برتر برای ارائه عملکرد خودرو در شرایط تحت فشار، برآورده می سازد. این ابزاری ایده آل برای پاسخگویی به هر چالشی است. در اینجا مجموعه کامل BMW Golfsport

را بخرید و صرفه جوئی نمائید!