جستجو
فیلترها
بستن

فرمان ها

مانند یک حرفه ای رانندگی نماید. سرخوشی M Performance را بچشید. عملکردی که می توانید ببینید و احساس کنید. فرمانهای اصلی BMW M Performance ما را بخرید و داده های بی درنگ را از نمایشگر تعبیه شده در فرمان خود بخوانید - دقیقاً همانطور که اتومبیلران های فرمول 1 واقعی این کار را می کنند!