جستجو
فیلترها
بستن

دیفرانسیل ها

قدرت بیشتر ، کشش بیشتر ، عملکرد بیشتر برای BMW شما! برای دستیابی به حداکثر عملکرد روزانه ، دیفرانسیل لغزشی M Performance Limited اینجا است! گشتاور بهتر با درگیری بیشتر به چرخ منتقل می شود ، لغزش در عقب را به حداقل می رساند - نتیجه آن پیچیدن با پایداری بیشتر، کشش مطلوب و ویژگی یک رانندگی پویاتر است!