جستجو
فیلترها
بستن

اگزوز

 

 

خروجی خود را افزایش دهید. هرچه گازهای خروجی راحت تر جریان داشته باشند ، اکسیژن نیز بهتر جریان می یابد. با سیستم اگزوز اصلی BMW M Performance ، انتظار دور بالاتر و غرش یک خودرو مسابقه ای را داشته باشید!